برترین های چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی در 10 بخش معرفی شدند.

 

برترین های چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی

در چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی 1246 اثر از 60 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای 24 استان در 10 بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

19

مقایسه آثار رسیده به تفکیک واحدها (60 واحد)

 

20

ادامه مقایسه آثار رسیده به تفکیک واحدها (60 واحد)

 

21

جدول زمانی اجرای برنامه های جشنواره:

سین برنامه

چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 8 و 9 اسفند 1397 واحد علی آباد کتول

سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 5 و 6 خرداد 1395 واحد یادگار امام (ره) شهرری

دومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 11 و 12 شهریور 1394 واحد تهران جنوب

اولین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 28 و 29 خرداد 1393 واحد علوم دارویی

 

18

Tavakkoli

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند: دکتر علیرضا منظری توکلی معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی به ایراد سخنرانی می پردازند.