123

به اطلاع شرکت‌کنندگان محترم در بخش نمایشگاهی جشنواره می‌رساند که با موافقت مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، هزینه های شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره از ردیف بودجه پژوهشی قابل پرداخت است.

نامه دکتر ثمری به روسای محترم واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال در حوزه فناوری نانو