12

به اطلاع شرکت کنندگان محترم چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، تمامی آثار مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 1397/11/30 توسط دبیرخانه جشنواره با نفرات برتر هفت بخش جشنواره تماس گرفته و با دانشگاه های آنها مکاتبه شد. همچنین به استحضار می رساند نفرات برتر سه بخش پیش محصول، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور، بعد از برگزاری نمایشگاه و در روز پایانی جشنواره اطلاع رسانی خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 34240382-017 تماس حاصل نمایید.